Uzak Mesafeli Satış Sozleşmesi

TARAFLAR:

1.  SATICI

Atölye 55 Mağazacılık Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Şahkulu Mah., Serdar-ı Ekrem sok., No:55 34420 Beyoğlu İstanbul

Mersis No: 0103053943400013

Tel: 0 212 2453255

Faks: 0 212 2453259

E-posta: info@atelier-55.com

2. ALICI

Ad Soyad: 

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

3. SATIN ALINAN ÜRÜN/LER:

Alıcı, Satıcı'nın www.atelier-55.com adresindeki Web Sitesinden aşağıdaki ürünleri satın almıştır:

4. ÖDENECEK TOPLAM FİYAT ve ÖDEME ŞEKLİ:

5. NAKLİYE BİLGİSİ VE NAKLİYE MASRAFLARI:

-----------------------

Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin teslimatını takip etmek ve kargo firmasının kurallarına göre hareket etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Alıcı'nın Ürün/leri geç teslim alması veya teslim almaması nedeniyle doğabilecek her türlü masraf ve zarar Alıcı'ya ait olacaktır.

Alıcı, Ürün/leri teslim alırken kontrol etmeli ve kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün/leri kabul etmeyerek, kargo firması yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Aksi halde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Alıcı, 4. maddede belirtilen toplam fiyatı, yine 4. maddedeki şekilde Satıcı'ya ödeyecektir.

6.2. Satıcı, ödemeyle siparişin tamamlanmasını müteakip, 14 gün içinde Ürün/leri Alıcı'nın 2. maddedeki adresine gönderilecektir. Herhangi bir nedenle, Ürün/lerin tedarik edilememesi halinde, Satıcı imkan bulur bulmaz Alıcı'yı e-posta yoluyla bilgilendirecek ve ilgili Ürün/lere ilişkin ödemeyi bildirim tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde iade edecektir.

6.3. Alıcı, Ürün/leri gönderi ulaşır ulaşmaz kontrol edecek ve herhangi bir şikayeti varsa Satıcı'yı e-posta yoluyla, teslimattan itibaren 3 gün içinde haberdar edecektir.

6.4. TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

BU MADDEDE DÜZENLENEN CAYMA HAKKI, SADECE MESLEKİ VEYA TİCARİ AMAÇLA HAREKET ETMEYEN ALICILAR İÇİN GEÇERLİDİR.

Süre ve bildirim şekli: Alıcı, Ürün/lerin tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı cayma hakkını kullandığını, süresi içinde Satıcı'ya 1. maddede belirtilen adresine olarak ya da 1. maddede belirtilen e-posta adresine yazılı olarak bildirilmelidir.

Ödemenin iadesi: Satıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, tahsil edilen ödemeleri iade edecektir.

Ürün/lerin iadesi:

Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler: Aşağıdaki ürünler ve mevzuatta sayılan diğer hallerde cayma hakkı kullanılamaz;

-Alıcı'nın istek ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler,

-Mayo, iç giyim mamülleri, kozmetik vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan Ürün/ler,

-Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürün/ler,

-Cayma süresi içinde, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı için değişikliğe uğrayan ya da bozulan Ürün/ler

6.5. Taraflar, 1. ve 2. maddedeki adres ve elektronik posta adreslerini, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü bilgilendirme için kullanılacağını kabul etmektedir. Bu bilgilerdeki değişikliğin diğer tarafa bildirilmemesi halinde, buradaki adreslere yapılan bildirimler muhatabına ulaşmış sayılacaktır. Alıcı, yukarıdaki bilgileri güncel değilse, öncelikle Üyelik Bilgilerim kısmından güncelleme yapmalıdır. Aksi halde yaşanabilecek aksaklıklardan Satıcı sorumlu değildir.

6.6. Alıcı, satın aldığı Ürün/leri kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmalıdır. Kullanımdan kaynaklanmayan talep ve şikayetlerini, vakit geçirmeksizin e-posta yolu ile Satıcı'ya bildirilebilir.

6.7. İhtilafların Çözümlenmesi: Mesleki ve ticari amaç dışında Ürün satın alan tüketiciler, bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, her Aralık ayında takip eden yıl için belirlenen parasal sınırlara göre, yerleşim yerlerindeki ya da bu Sözleşmenin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine ya da Tüketici Mahkemelerine başvurabilirler. Mesleki ve ticari amaçla sözleşme yapanlar için, yetkili ve görevli Mahkeme genel hükümlere göre belirlenecektir.

6.8. Satıcı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mensubudur. İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisi www.ito.org.tr adresinden veya 4440486 telefon numarasından edinilebilir.

6.9. Üyelik Sözleşmesi bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel verilerin işlenmesi ve elektronik ticari iletişim esasları Üyelik Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir.

 

6.10. Bu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığında yürürlüğe girecek, ödemeyle siparişin onaylanması ile tamamlanacak ve Alıcı'ya e-posta yoluyla gönderilecektir. Alıcı bu şekilde Sözleşmeyi saklayıp, istediği zaman erişebilecektir. Satıcı, bu Sözleşmeyi 3 yıl boyunca saklayacaktır.