Üyelik Bilgilendirme ve Sözleşmesi

· İşbu Sözleşme, Atölye 55 Mağazacılık Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ("Atölye 55") ait www.atelier-55.com ("Web Sitesi") üyeliğine ilişkin esasları içermektedir.

 

· Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, Web Sitesinde  istenilen Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz; bir hata fark ederseniz düzeltiniz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra farkettiğiniz eksiklik/hataları ise Üye Girişi kısmından ulaşacağınız Üyelik Bilgilerim bölümünde düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimiz ile 0 212 2453255 no.lu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

· Üyelik işlemleriniz tamamlandığında bu Üyelik Sözleşmesi (form-metin olarak) Üyelik Bilgilerinde belirttiğiniz mail adresine göndereceğiz. Ayrıca Web Sitemizde yine form olarak yer almaktadır. Bu Üyelik Sözleşmesi Atölye 55 tarafından, ihtiyaç durumunda değiştirilebilir. Bu halde, yeni metin  mail adresinize gönderilecek ve gönderildiği andan itibaren geçerli olacaktır.· Dilediğiniz her zaman aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Atölye 55'e yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz (Sitemiz üyeliğinden ayrılmak için Atölye 55'in gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini de kullanabilirsiniz); aynı şekilde Atölye 55'in de üyelikleri sona erdirebilir.

· Atölye 55 ve Web Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıdaki kurallar geçerlidir.

· Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Atölye 55 veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Web Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Atölye 55'den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Atölye 55 tarafından görülmez ve kaydedilmez).


· Web Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.


· Web Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Atölye 55 sorumlu değildir.


· Üyelerin Web Sitemizden veya Web Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyeler sorumludurlar.


· Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Üyelerimiz tarafından verilen kişisel bilgiler ile alışverişlerine ilişkin her türlü bilgi ilgili Mevzuata uygun şekilde, Atölye 55 tarafından ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, anket,  benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim ile profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması gibi amaçlarla saklanabilir, kullanılabilir, güncellenebilir, Atölye 55'in bu amaçlarla hizmet aldığı 3. kişilerle ve çözüm ortaklarıyla paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

Üye, Atölye 55'e e-posta yoluyla ulaşarak, kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme, bu hususların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Ticari Elektronik İletiler: İşbu sözleşmenin onaylanmasıyla beraber Üye, kendisine Atölye 55 tarafından, sms, e-posta, telefon ve benzeri yollarla ulaşılmasına ve Atölye 55 ve birlikte çalıştığı çözüm ortaklarına ilişkin tanıtım, reklam, promosyon, kampanya gibi hususlarda elektronik ticari iletiler gönderilmesine açıkça izin vermiş olacaktır.


· Üyelerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından veya Web Sitesindeki iletişim bilgilerini kullanarak Atölye 55'e ulaşabilir, kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. Ancak, üyelik ve taraf olunan diğer sözleşmelerin yerine getirilmesi, değişikliği ve benzeri Mevzuat gereği bilgi verilmesi gereken hallerde iletişime devam edilecektir.

 

Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Şirketimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

 

Atölye 55 Mağazacılık Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Şahkulu Mah., Serdar-ı Ekrem sok., No:55 34420 Beyoğlu İstanbul

Mersis No: 0103053943400013

Tel: 0 212 2453255

Faks: 0 212 2453259

E-posta: info@atelier-55.com

Kep: 345208

Şirketin mensup olduğu İstanbul Ticaret Odası'na ve öngördüğü davranış kurallarına www.ito.org.tr adresinden ulaşılabilir.